Leczenia uzależnienia od alkoholu

Alkohol pojawia się w naszym życiu codziennym, tradycji. Podczas uroczystości, impres, spotkań ze znajomymi, jeżeli chodzi o leczenie uzależnienia od alkoholu.

Jak w przypadku każdego uzależnienia, alkoholizm ogranicza naszą wolę oraz posiada negatywny wpływ na jakość życia. Utrudnia, a czasem uniemożliwia podejmowanie decyzji oraz normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Prowadzi również do schorzeń fizycznych, zwianych z chorobami wątroby, serca, nerek, wrzodów żołądka. Z powodu tej choroby, trudno jest uniknąć problemów finansowych, cierpią również nasze relacje z bliskimi, najczęściej, gdy alkohol jest elementem posiadającym silny wpływ na nasze życie.

Czy samo leczenie uzależnienia od alkoholu jest przymusowe?

Tylko w szczególnych przypadkach, gdy o takim leczeniu zadecyduje sąd, osoba uzależniona zostaje skierowana na przymusowe leczenie. W innych przypadkach żadna osoba nie może zostać zmuszona do podjęcia terapii. Dlatego ważnym elementem w procesie leczenia alkoholizmu jest chęć osoby uzależnionej do wyjścia z nałogu. Znane są sceny z filmów, gdzie na spotkaniach AA, poszczególne osoby wstają, by się przedstawić i powiedzieć głośno „jestem alkoholikiem”. Przyznanie się do posiadania problemu to ważny element terapii. Chodzi przede wszystkim o usuwanie, bądź minimalizowanie zaburzeń sychosomatycznych oraz wykształcanie sposobów radzenia sobie z problemami bez sięgania po alkohol. Ważne jest również posiadanie konstruktywnego celu, aby odzyskać, bądź utwierdzić pacjenta w poczuciu wartości własnego życia, jego wyjątkowości.

Alkohol to substancja psychoaktywna, dlatego osoby uzależnione potrzebuję leczenia z uwagi na możliwe zagrożenie ich życia, ale również przez silny wpływ na otoczenie. Schorzenie to występuje na tle psychicznym, dlatego w trakcie terapii, ważne jest, aby pacjent uświadomił sobie źródło problemu, które stało się zalążkiem choroby oraz znalazł alternatywny sposób radzenia sobie z nimi. Leczenie uzależnienia od alkoholu to proces złożony, a jego celem jest oczywiście całkowite zerwanie z nałogiem, nim jednak do tego dojdzie, niezbędne jest przejście poszczególnych etapów terapii. Na proces leczenie alkoholizmu składają się między innymi psychoterapia, również praca z rodziną oraz najbliższym środowiskiem osoby uzależnionej. Często niezbędnym elementem leczenia jest wsparcie socjalno – bytowe, z uwagi nie częściową, bądź całkowitą niezdolność do odpowiedzialności za własne życie, podporządkowane nałogowi.

Niestety, choroba alkoholowa to jedno z najpowszechniejszych uzależnień, na które, jeśli nie przyjmuje drastycznej formy, często przymykamy oczy, bądź patrzymy pobłażliwie, nawet jeśli dotyka bliskich nam osób. Metabolizm osoby regularnie spożywającej alkohol, z czasem staje się uzależniony od etanolu, dlatego w przypadku przerwania spożywania tej substancji, dochodzi do zespołu odstawienia. W związku z czym ważne jest minimalizowanie, a w efekcie, całkowite wyeliminowanie ciężkich objawów zespołu odstawienia. Przez silne uzależnienie od alkoholu, początkowo trudno jest w realny sposób ocenić problem, którym jest alkoholizm. Częściej winą za spożywanie alkoholu obwiniany innych ludzi, sytuację, szukamy usprawiedliwienia, bądź przyzwolenia do tego typu zachowań. Zdarzają się jednak okresy, podczas których osoba uzależniona, jest w stanie racjonalnie stwierdzić, że posiada problem. Jest to ważny moment, podczas którego warto skontaktować się ze specjalistą, w celu zwrócenia się o pomoc oraz rozpoczęcia terapii.