XXVII   M I S T R Z O S T W A  P O L S K I  N A  E R G O M E T R Z E  W I O Ś L A R S K I M 

"ERGOWIOSŁA 2018"      

Regulamin sportowy "ERGOWIOSŁA 2015"

REGULAMIN MISTRZOSTWA POLSKI 2018
opis dokumentutypdata

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM 2018, ver. 14 stycznia 2018 r. po zmianach

pdf14-01-2018[ Pobierz ]
115 kB
Regulamin

 

Regulamin sportowy

 

MISTRZOSTW POLSKI NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM

 

ERGOWIOSŁA 2018

 

 

  1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 

27 STYCZNIA 2018 roku - WKK Sport Center. 51-422 Wrocław. ul. Czajcza 19 (boczna ul. Kwidzyńskiej).

 

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA ZAWODÓW:

 

Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wodnych ODRA pod nadzorem merytorycznym PZTW.

 

3. PROGRAM REGAT:

 

3.1 W ramach zawodów zostaną rozegrane wyścigi wg poniższego wykazu:

 

Wyścigi na dystansie 2000 m:

 

1. KJ               Juniorki

 

2. MJ               Juniorzy

 

3. KL              Kobiety kategorii lekkiej

 

4. ML              Mężczyźni kategorii lekkiej

 

5. KA              Kobiety

 

6. MA             Mężczyźni

 

 

 

Parawioślarze:

 

PR1   Mężczyźni

PR1   Kobiety

Ręce

PR2   Mężczyźni

PR2   Kobiety

Ręce tułów

PR3-PI   Mężczyźni

PR3-PI Kobiety

Ręce tułów nogi, dysfunkcje ruchu

PR3-VI   Mężczyźni

PR3-VI Kobiety

Ręce tułów nogi, dysfunkcje wzroku

 

 

 

Wyścigi na dystansie 1000m:

 

7. KW             Kobiety Masters

 

8. MW             Mężczyźni Mastersi

 

9. UNI             Wyścigi drużyn szkół wyższych

 

 

 

3.2. Ostateczny minutowy program  zostanie opublikowany na stronie zawodów www.ergowiosla.pl

 

 

 

3.3 Zawodnicy startujący w kategoriach niepełnosprawnych (zawodnicy niepełnosprawni posiadający klasyfikacje FISA lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwe Miejskie/ Powiatowe Zakłady Orzekania o Niepełnosprawności) będą ścigać się w dwóch wyścigach (kobiety i mężczyźni), po których zostaną sklasyfikowani w poszczególnych kategoriach. Jeżeli ilość zawodniczek lub zawodników będzie większa niż liczba ergometrów przewidzianych do jednorazowego wyścigu zostaną rozstawieni na odpowiednią liczbę wyścigów.

 

Zawodnicy startujący w tej samej kategorii będą zajmować sąsiadujące ze sobą ergometry. Jeśli będzie to możliwe różne kategorie zostaną oddzielone od siebie pozostawieniem nieużywanego ergometru. Obecność trenera na stanowisku wspólnie z zawodnikiem jest możliwe jedynie w przypadku wyścigów rozgrywanych w kategoriach PR3-VI.

 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

4.1. Zawody przeprowadzane są zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym 2017

  

4.2. Zawody rozgrywane są na ergometrach wioślarskich typu Concept II (model D).

 

4.3. Godziny startów oraz numery ergometrów przydzielane będą zawodnikom wg rankingu czasowego na podstawie przedłożonych zgłoszeń.

 

4.4. Rozgrzewka dla zawodników przewidziana jest na dodatkowych ergometrach.

 

4.5. Ważenie zawodniczek i zawodników kategorii lekkiej w stroju startowym odbywa się nie wcześniej niż na dwie godziny i nie później niż na jedną godzinę przed startem.

 

4.6. Wybór przesłony powietrza (obciążenia) jest dowolny. Jej ustawienia i regulacji podnóżków zawodnik może dokonać przed startem do konkurencji. Niedozwolone jest samodzielne przełączanie ustawień wyświetlacza ergometru, które może skutkować wykluczeniem zawodnika z wyścigu.

 

4.7. Start wyścigu jest sygnalizowany (równolegle) na wyświetlaczu ergometru oraz za pomocą sygnału dźwiękowego.

 

4.8. W przypadku wystąpienia awarii technicznej jednego z ergometrów w ciągu 20 sekund od startu, wyścig zostaje zatrzymany, a start zostanie powtórzony.

 

4.9. Awaria techniczna ergometru w dalszej części wyścigu upoważnia zawodnika do podjęcia samodzielnej próby rywalizacji, jednak nie później niż 30 min. od godziny startu zawodnika w wyścigu, w którym nastąpiła awaria.

 

4.10. Zwycięzca zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy czas zmierzony przez system komputerowy spośród wszystkich uczestników startujących w danej kategorii. 

 

4.11. W przypadku osiągnięcia jednego z trzech najlepszych czasów w danej konkurencji, przez dwóch lub więcej zawodników, o miejscu rozstrzygnie dogrywka na dystansie 500 metrów. W przypadku ponownego uzyskania jednakowego czasu w dogrywce zawodnicy sklasyfikowani zostaną ex equo.

 

4.12. Uczestnictwo w zawodach zalicza się do punktacji Drużynowego Mistrza Polski zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym.

 

4.13. Wszelkie kwestie sporne, nie objęte Wioślarskim Regulaminem Sportowym lub  niniejszym Regulaminem Sportowym rozstrzyga komisja w składzie: Sędzia Główny, Przedstawiciel Kolegium Sędziów i Przedstawiciel PZTW.

 

4.14. Dokonując zgłoszenia zawodnika do uczestnictwa w zawodach Uczestnik zawodów wyraża tym samym zgodę na fotografowanie, filmowanie oraz publikację swojego wizerunku na nośnikach i źródłach papierowych oraz cyfrowych dla celów informacyjnych.

 

4.15. Zgłoszenie zawodniczki/zawodnika do zawodów oznacza akceptację przez nią /niego niniejszego regulaminu.

 

 

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

 

5.1. Zawodnicy będący na liście zgłoszeniowej, znajdującej się na stronie www.ergowiosla.pl dokonują zgłoszeń przez oficjalną stronę zawodów, za pomocą hasła i loginu Klubów z lat ubiegłych. W przypadku braku loginu i hasła zainteresowani zawodnicy muszą zgłosić się bezpośrednio do organizatora zawodów pisemnie na adres e-mail odrasportywodne@gmail.com

 

5.2. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 15 stycznia 2018 roku, o godz. 18:00 i mija w dniu 22 stycznia 2018 roku o godz. 23:59:59.

 

5.3. Wycofania zawodników dokonać można na stronie www.ergowiosla.pl do dnia 25 stycznia 2018 roku, do godz. 23:59:59.

 

5.4. Opłata wpisowa wynosi 50,00 zł od zawodnika, płatne na konto Bank BNP Paribas 62 1600 1286 1846 1296 3000 0001, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich do 25 stycznia 2018 roku z dopiskiem "Ergowiosła 2018". Kopię potwierdzenia wpłaty wpisowego za każdą zgłoszoną osobę lub grupę osób należy przesłać na adres organizatora odrasportywodne@gmail.com. Oryginał dowodu wpłaty wpisowego delegaci winni mieć przy sobie celem okazania ich organizatorowi zawodów podczas zebrania delegatów. Brak możliwości wpłaty gotówką na miejscu.

 

 

6. NAGRODY:

 

6.1. Trzem pierwszym zawodnikom w kategoriach mistrzowskich zostaną wręczone medale Mistrzostw Polski. Przewiduje się także wręczenie pucharów ufundowanych przez organizatora.

 

 

7. PUNKTACJA:

 

7.1. Punktacja Mistrzostw Polski na Ergometrze sporządzona zostanie wg WIS 2018.

 

 

 8. KLASY SPORTOWE:

 

8.1. Podczas zawodów na ergometrze wioślarskim zawodnicy mogą zdobywać klasy sportowe, zgodnie z tabelą klasyfikacyjną w WIS 2018

  

 9. INFORMACJE DODATKOWE:

 

9.1. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 18:00. Miejsce zebrania podane zostanie na stronie zawodów do dnia 24 stycznia 2018 roku. Podczas zebrania odbędzie się sprawdzanie dokumentów. Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym zawodnik uczestniczący w zawodach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające jego zdolność do startu, wystawione wyłącznie przez lekarza specjalistę medycyny sportowej.

 

9.2. Odprawa Komisji Sędziowskiej odbędzie się 26 stycznia 2018 r. o godz. 19:00. Miejsce zebrania zostanie podane na stronie organizatora zawodów do dnia 24 stycznia 2018 r.

 

opis dokumentutypdata
pdf14-01-2018[ Pobierz ]
115 kB
PATRONI

 

  

 

  

 

SPONSORZY ZAWODÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )